top of page

pon, 03. lip

|

Hotel International

Aktualnosti u postupcima javne nabave

Jednodnevni program stručnog usavršavanja, 8 nastavnih sati kotizacija: 195,00 EUR po sudioniku (PDV se ne obračunava)

Prijave su zatvorene
Edukacije u najavi
Aktualnosti u postupcima javne nabave
Aktualnosti u postupcima javne nabave

Vrijeme i mjesto održavanja

03. lip 2024. 08:45 – 16:15

Hotel International, Miramarska Cesta 24, 10000, Zagreb, Hrvatska

Sadržaj edukacije

Raspored

8:45 - 9:00 prijava sudionika

9:00 - 10:30 Pregled aktualne prakse DKOM- a i VUS-a - izrada dokumentacije o nabavi

 • diskriminirajuće tehničke specifikacije predmeta nabave
 • upućivanje na norme
 • definiranje uvjeta i dokaza sposobnosti u dokumentaciji o nabavi
 • definiranje kriterija ENP
 • ostali uvjeti iz dokumentacije o nabavi

Predavačica: Maja Kuhar, dipl.iur.

10:30 - 10:45 pauza za kavu (osigurano od strane organizatora)

10:45 - 12:15 Pregled aktualne prakse DKOM- a i VUS-a - pregled ponuda

 • jamstva
 • upotpunjenje i pojašenjenje ponuda
 • ponude koje nisu rezultat tržišnog nadmetanja
 • zamjena stručnjaka
 • izmjena ugovora

Predavačica: Maja Kuhar, dipl.iur.

12:15 - 13:00 pauza za ručak (osigurano od strane organizatora)

13:00 - 14:30 Oblici sudjelovanja više gospodarskih subjekata u ponudi

 • zajednica gospodarskih subjekata
 • oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
 • podugovaranje
 • izazovi s kojima se u praksi susreću gospodarski subjekti i naručitelji, međusobno uređenje odnosa gospodarskih subjekata kod podnošenja zajedničke ponude i podugovaranja, solidarna odgovornost kod izvršavanja ugovora o javnoj nabavi

Predavačica: Mihaela Matokanović Džimbeg, dipl. iur.

14:30 - 15:45 pauza za kavu (osigurano od strane organizatora)

14:45 - 16:15 Osnove za isključenje uz praksu DKOM-a i VUS-a

 • dokazivanje nekažnjavanja
 • porezni dug
 • specifičnosti inozemnih ponuditelja
 • fakultativne osnove za isključenje
 • samokorigiranje

Predavač: Miljenko Cvitanović, dipl. iur.

Podijeli ovu edukaciju

Prijava na edukaciju - uvjeti

Na naše edukacije možete se prijaviti ispunjavanjem on-line prijavnice ili nas možete kontaktirati putem elektroničke pošte. Nakon što zaprimimo Vašu prijavu dostavit ćemo Vam ponudu po kojoj možete uplatiti naknadu za sudjelovanje. Broj sudionika je ograničen sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave.

IBAN HR9324840081135361947, s pozivom na broj: OIB Vaše institucije, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave polazniku edukacije za kojeg je izvršena uplata naknade za sudjelovanje bit će elektroničkim putem dostavljena potvrda o sudjelovanju.

Zadržavamo pravo izmjene termina, mjesta održavanja ili otkazivanja edukacije. O eventualnim izmjenama obavijestit ćemo vas putem elektroničke pošte.

U slučaju da se želite odjaviti sa edukacije, potrebno nas je obavijestiti elektroničkim putem najmanje 5 dana prije održavanja edukacije. U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti vratiti Vam naknadu za sudjelovanje.

Ukoliko su Vam potrebne bilo kakve dodatne informacije o našim programima slobodno nas kontaktirajte!

Ovlašteni smo nositelj programa izobrazbe od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj ovlaštenja te rok njegova važenja: 

UP/I-406-01/24-01/2, Ur.broj: 517-08-04-02-03-24-2, vrijedi do 04.04.2027.

© 2025 by Dragonfly

PROcuria, obrt za usluge

bottom of page